Chancellor

ಶ್ರೀ. ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್
ನಾಮಾಂಕಿತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು
ಮಿಂಚಂಚೆ governor.rbblr-ka@gov.in
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (ಕಛೇರಿ) 080-22254101-109; Fax: 080-22258150
ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರ ಪರಿಚಯ Click here to view profile