Director

ಹೆಸರು: ಡಾ. ಕೆ.ಎಸ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ
ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ
ಚಿಕ್ಕಅಳುವಾರ – ೫೭೧೨೩೨
ಅಂಚೆಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ ೧೯, ಕುಶಾಲನಗರ (ಅಂಚೆ)
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ (ತಾ), ಕೊಡಗು
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: ೦೮೨೭೬-೨೭೬೪೭೪
ಮಿಂಚಂಚೆ: pgcchikkaluvara@gmail.com
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ: ೦೮೨೭೬-೨೭೬೪೭೮