Dr. K. Abhay Kumar

ಡಾ. ಕೆ. ಅಭಯ್ ಕುಮಾರ್
ನಾಮಾಂಕಿತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮಿಂಚಂಚೆ -
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 9448468100
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಎಂ.ಎ ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ
ವಿಶೇಷ ಪರಿಣತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾನಪದ ಜನಾಂಗಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಮತ್ತು ತುಳು ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ
ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರ ಪರಿಚಯ ಪರಿಚಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ