Dr. Sabiha

ಡಾ. ಸಬೀಹಾ 
ನಾಮಾಂಕಿತ  ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮಿಂಚಂಚೆ -
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 9448696898
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಎಂ.ಎ ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ
ವಿಶೇಷ ಪರಿಣತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ,ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ ಜಾನಪದದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ
ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರ ಪರಿಚಯ ಪರಿಚಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ