Dr. Somanna

ಡಾ. ಸೋಮಣ್ಣ
ನಾಮಾಂಕಿತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮಿಂಚಂಚೆ -
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 9886165134
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಎಂ.ಎ ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ, ಜಾನಪದದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ 
ವಿಶೇಷ ಪರಿಣತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ.

ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರ ಪರಿಚಯ ಪರಿಚಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ