Facilities

ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

  • ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ವಸತಿನಿಲಯ
  • ದೂರಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬರುವ ಬೋಧಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ (೨ ಬಸ್ಸುಗಳು)
  • ವೈಫೈ (ಅಂತರ್ಜಾಲ) ಸೌಲಭ್ಯ
  • ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ