Prof. Vishwanatha

ಪ್ರೊ. ವಿಶ್ವನಾಥ
ಹುದ್ದೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಮಿಂಚಂಚೆ vishwanathak@yahoo.com
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ --
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಎಂ.ಎ (ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ), ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ
ವಿಶೇಷ ಪರಿಣತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತç, ಕೃಷಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ (ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳು, ತೋಟಗಾರಿಕೆ), ಸಣ್ಣ ಹಣಕಾಸು, ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ